Lochem Spreekt over dienstverlening en leefomgeving

Lochem - Wat vinden inwoners van de leefbaarheid en voorzieningen in hun buurt en van de gemeente? In juni vulden 693 panelleden de vragenlijst op Lochem Spreekt in. De tendens van de uitkomsten is dat inwoners prettig wonen in hun buurt, betrokken zijn en dat de gemeente een ruime voldoende krijgt voor haar dienstverlening. De resultaten en suggesties geven de gemeente handvaten om de dienstverlening verder te verbeteren.

De vragen uit het onderzoek gingen over de woon- en leefomgeving, samenwerking met de gemeente, communicatie vanuit de gemeente en de inspanningen die de gemeente doet om inwoners te laten deelnemen aan de maatschappij. Inwoners konden, naast het beantwoorden van de vaste vragen, via enkele open vragen ook ideeën en suggesties insturen. Daarvan maakten veel van hen gebruik. Zij uitten vooral hun zorgen over de verkeersveiligheid, het onderhoud van het openbaar groen en het onderhoud van fietspaden, trottoirs en wegen.

Wat doet de gemeente met resultaten en suggesties?
Aan de hand van de resultaten en de suggesties bekijkt de gemeente hoe ze haar dienstverlening kan verbeteren. Zij zal haar inwoners begin 2019 via www.lochem.nl en in het gemeentenieuws laten weten hoe ze dat concreet gaat doen. Ook geven de uitkomsten van het onderzoek mede richting aan de ambities in de begroting voor 2019.

Betrouwbaar onderzoek
In totaal hebben 693 panelleden meegedaan aan het onderzoek. Met een respons van 56% is het onderzoek betrouwbaar naar kernen, leeftijd en geslacht. Uit deze hoge respons kan ook worden afgeleid dat de panelleden van 'Lochem Spreekt' zeer betrokken zijn. Kijk op www.lochemspreekt.nl voor alle resultaten. Later dit jaar komen de uitkomsten op www.waarstaatjegemeente.nl, waar ze ook te vergelijken zijn met die van andere gemeenten.

Meedoen aan Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.lochemspreekt.nl, aanmelden is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra er een onderzoek start.

Hoe werkt het?
Als panellid ontvangt u gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost per keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Deelnemers beslissen per keer of zij willen meedoen. Zij ontvangen altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail, en horen wat de gemeente daarmee doet. Meedoen op papier kan ook. Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, stuurt dan de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek op.

Meer berichten