Gerthe Lamers, Marij Schrijen, Tineke Posthumus, Marja Vijn en Anita Kunst.
Gerthe Lamers, Marij Schrijen, Tineke Posthumus, Marja Vijn en Anita Kunst.

Muzemantel geeft warmte en waardering

Door Arjen Dieperink

Lochem - In de gemeente Lochem kent men de Muzemantel, kunst voor de ziel. Het is de verbinding tussen zorg, welzijn, liefde en Muzen. Het idee is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van jong en oud.

Het komt voort uit Fit Art van Anita Kunst en Tineke Posthumus en wil zestigplussers met kunst gezond houden.  Gerthe Lamers: "Het is welzijn voor ouderen, door middel van beweging en kunstparticipatie. Zes jaar geleden hielden wij een symposium, genaamd Fit ArT: fit door middel van kunst. Men maakt gebruik van kunstenaars daar ze in mogelijkheid en goed resultaat denken. Iets wat een muzebrenger ook nodig heeft. Eén van de eerste professionals die meededen zijn Mohamed el Hadouchi (Sport + Science) en Elly Janssen (Jansstheater)."

Vanuit Fit Art is de Muzemantel ontwikkeld. Marja Vijn: "Voor de Muzemantel hebben wij diverse fondsen aangeschreven en ontvingen we uit het innovatiebudget van de gemeente Lochem, een bijdrage om met de Muze-opleiding te beginnen."

In eerste instantie werden negen muzebrengers opgeleid. Later volgden er nog veertien. Tineke Posthumus: "Wij gaan van het principe uit van wat kan iemand, in plaats van wat kan men niet. De Muzemantel is er voor jong en oud, zieke en kwetsbare (lichamelijk/ geestelijk) mensen. Dat kunnen jonge mensen zijn, maar ook ouderen. Voor mensen die gezondheid moeten inleveren of een verlies moeten verwerken of mensen die tijdelijk in een ziekenhuis zijn opgenomen. Voor mensen die niet gemakkelijk kunnen deelnemen aan het dagelijks leven of moeilijk de deur uitkomen. Voor iedereen die wel een beetje licht en warmte kan gebruiken. Voor al deze mensen kan de Muzemantel iets betekenen door in de thuissituatie voor of met de cliënt samen iets kunstzinnigs te doen. Dit kan bijvoorbeeld door zingen, muziek maken, tekenen, gedichten voorlezen en samen naar muziek luisteren."

Eén van de kunstenaars die als Muzebrenger bezig is, is Marij Schrijen. Schrijen: "Het is dankbaar werk. Als ik bij iemand op bezoek kom gaan we meestal schilderen. Het idee wordt aan het doek toevertrouwd. Gemiddeld blijf ik twee uur, maar dat kan ook minder zijn indien betrokkene aangeeft vermoeid te zijn of een andere keer verder wil werken."

Iedereen kan een muzebrenger aanvragen. Er wordt een geringe bijdrage gevraagd.

Gerthe Lamers:"Wij hebben zelfs een clown als muzebrenger. Soms kan één samenkomst genoeg zijn, maximaal zijn het zeven sessies. Van tevoren worden duidelijk afspraken gemaakt wat de wens is en hoe men deze ten uitvoer brengt."

Meer berichten