Foto:

Larense gymnastiekvereniging leeft

De Larense Gymnastiek Vereniging viert op 18 november haar tachtigjarig bestaan, door het geven van een jubileumuitvoering in de Braninkhal. De gymnastiekvereniging mag zich afgelopen tijd verheugen in jeugdige aanwas. Op dit moment telt de vereniging 30 jeugdleden en 40 senioren.

Door Arjen Dieperink

LAREN - Eén van de grote initiatiefnemers voor de oprichting van de vereniging was schoolmeester Bottinga. Hij behaalde zijn akte landbouwkunde in augustus 1936 aan de universiteit Wageningen en was werkzaam als hoofd van de Lagere School in Groot Dochteren en zeer betrokken met het dagelijks leven in Laren. Bottinga werd de eerste voorzitter van de vereniging met als secretaris H.G. Hiddink. (woonachtig op het Ruimzicht). De vereniging heette toen: 'Gymnastiekvereeniging Laren (G)'.

Behalve de gymnastiekvereniging, kende de gemeente Laren in die tijd twee ruitersverenigingen (De Bergruiters in Barchem en de Sint Steffenrijders in Laren) en voetbalvereniging De Witkampers. De secretaris van de gymvereniging was ook bij De Witkampers voorzitter.

Tijdens de oprichting werd het onderdeel handbal in het leven geroepen. Deze tak van sport ging tamelijk snel ter ziele. Het aantal leden groeide tot 330 personen uit.

De gymlessen vonden toen plaats in de zaal van hotel Witkamp. De jaarlijkse winteruitvoeringen werden om toerbeurt bij hotel Witkamp en hotel Stegeman gehouden. In 1967 werden de lessen gegeven in de nieuwe gymzaal aan de Molenbeek.

Vanaf 1978 maakt men gebruik van de Braninkhal waarvan de hal in 2004 eens zo groot is geworden. Onder de vleugel van de Larense Gymnastiekvereniging werd eind jaren zestig de volleybalvereniging Tornado opgericht. Deze werd later zelfstandig en ging later op in Forza Harfsen - Laren. Dit kostte de vereniging enkele leden. De vereniging stimuleerde ook de oprichting van een zwemvereniging met de naam Duikelaar. Laren had toen net een openluchtzwembad (1970).

De Duikelaar werd kort na de oprichting zelfstandig, hierdoor verdwenen bij de gymnastiekvereniging een aantal leden. De Duikelaar is later opgegaan in de Berkelduikers.

Marja Eggink: "In het verleden begonnen alle uitvoeringen en wedstrijden met het staande zingen van het bondslied (Gymnastenlied), er was daarbij ook de vaandelgroet. Deze traditie werd lang in stand gehouden".

Peter Schoenmaker en Hendrika Meuleman zijn de ereleden van de vereniging. De lessen worden gegeven door Gerie Willink, zij geeft Body Fit, 55+ en Peuter-ouder gym. Daisy Postma verzorgt de dames, kleuters, groep 3/4 en groep 5 t.e.m. 8.

Voorzitter Suzanne Muis:"Onze jubileumuitvoering begint op zondag 18 november om 14.00 uur in de Braninkhal. Iedereen, oud bestuur, trainers en een ieder die zich met ons verbonden voelt is van harte welkom. Wij hebben een kleine fototentoonstelling en we lopen in de sportkleding vanaf het begin van ons bestaan tot heden. "

Meer berichten