Eervolle verrassing voor Historisch Genootschap

Lochem - Het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem viel woensdag 21 november een eervolle verrassing ten deel.

Tijdens een lezing van Erik Haarman kreeg de voorzitter van het Genootschap, Bert Brand een document overhandigd door de secretaris van Advendo, Nicoline Swen. Dit document markeert de oprichting van Advendo in 1814: 'Reglement voor het Corps Muzikanten van het 4de Bataillon Landstorm te Lochem.' Zo luidt de officiële tekst op het perkamenten document.

Het Historisch Genootschap is zeer vereerd door dit gebaar van Advendo en zal het document in bewaring geven bij het regionaal Archief in Zutphen, zodat het voor een groot publiek toegankelijk zal zijn.

Meer berichten