Wie weet meer over deze twee Lochemse foto's?

Lochem - Bert-Jan Dierink zou graag meer informatie willen hebben over twee foto's die volgens de achterkant in Lochem zouden zijn gemaakt.

Hij kreeg inmiddels al een e-mail met enkele aanwijzingen: "Ik denk dat beide foto's net buiten (destijds) de stad Lochem zijn gemaakt, ter hoogte van de Larenseweg. Vermoedelijk is het ter hoogte van het oneven gedeelte, daarachter waren vroeger tuinen en mijn vader had die daar ook. Rechtsboven op beide foto's is een silhouet van de stad te zien. De kerktoren is voorzien van klankgaten/ -openingen, dus dat moet tussen ruwweg 1900 en de tweede wereldoorlog zijn geweest. Ik zie op een foto ook paaltjes staan voor afrastering, dus dat kan wel kloppen en de donkere rand rechtsboven is de bomenrij die om de stadswal staat. Je kijkt hier in het verlengde van de zuidgracht overheen en de 'hap' is dus de gracht tussen de Zuiderwal en Zuiderbleek (in die gracht groeien geen bomen...). Links van de kerktoren is nog een donker 'blok' zichtbaar. Dat is een schoorsteen (of het zijn er twee) van NAEFF, de leerfabriek aan de Noordkant van de kerktoren. Daar stonden twee schoorstenen in het verlengde van elkaar, tenminste als je het vanuit de Larenseweg ziet."

Wie meer informatie over de foto's weet, kan deze mailen naar Bert-Jan: bjdierink@caiway.nl

Meer berichten