Foto:

Vissers zijn zuinig op hun vis

Hengelsportvereniging De Gouden Karper werd opgericht op 25 juli 1957. De 61-jarige vereniging is gevestigd in Laren. Door de Sportvisserij Oost-Nederland is de Hengelsportvereniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland en ingedeeld in rayon 1. De vereniging telt 280 leden.

Door Arjen Dieperink

LAREN - In de jaren zeventig werd vanaf Laren tot aan de A1 de S57 weg aangelegd. Tegenwoordig de N332. Voor de aanleg van de weg werd aan de Oude Holterweg aan zandwinning gedaan. Het resulteerde in een drie hectare gat van maximaal 11,5 meter diep en gemiddeld 150 meter breed. Het gat is gevuld met water en in eerste instantie was Rijkswaterstaat de eigenaresse. Later werd de gemeente er eigenaar van. In 2005 zette de gemeente Lochem het perceel te koop.

De visvereniging De Gouden Karper maakt van begin af aan gebruik van het viswater. De vereniging bood 12 duizend euro. De toenmalige gemeenteraad vond het bedrag te weinig en zette de verkoop door. Uiteindelijk werd bij de verkoop aan de heer Smits, bedongen dat de visvereniging er kon blijven vissen. Het visrecht is van de eigenaar gehuurd. De samenwerking met de huidige eigenaar wordt als zeer prettig ervaren. Voorzitter Harry Kettelarij: "Wij hebben samen met de visvereniging De Brasem in Lochem vis besteld bij de firma Corten. Hiervan ging zo'n 100 kilogram vis, zijnde spiegelkarpers tussen de 250 en 500 gram in de vijver S57." De meest gevangen vissoorten zijn de karper, kruiskarper en baars. Om de vissen beschutting te geven is er met de eigenaar van het perceel, Smits, een boomstam in het water gelegd. Tevens zijn er meerdere beschuttingen gecreëerd om de vis te beschermen tegen onder meer de reigers. Harry Kettelary is behalve voorzitter ook secretaris. Hij wordt bijgestaan door Henri Welmer (penningmeester/ledenadministratie), Derk Bargeman (wedstrijdzaken) en Wim Langeler (bestuurslid, tevens vismeester). De vereniging telt op dit moment circa 250 senioren en 30 jeugdleden. Ieder jaar worden er verschillende wedstrijden voor de leden georganiseerd. Dit gebeurt in eenmalige wedstrijden als wedstrijden in competitieverband voor jong en oud.

De toenmalige leden moesten verschillende vergunningen in hun bezit hebben om te mogen vissen in de wateren rondom het dorp Laren. Onder meer vergunning van het Pootvisfonds van de Berkel, Pootvisfonds Schipbeek, Beheerseenheid Twente Kanaal en toestemming hebben om te mogen vissen voor verschillende wateren in particulier bezit. De meeste wateren in Nederland zijn tegenwoordig ondergebracht bij Sportvisserij Nederland. Deze wateren staan vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren welke samen met een geldige Vispas het recht geven om in deze vermelde wateren te mogen vissen. Volgens het onderzoek van het Mulier Instituut (Waarom vist(e) de jeugd?) dienen de visverenigingen het 'voor jongeren gezelliger en leuker maken van vissen waardoor jonge sportvissers intrinsiek gemotiveerd raken om te vissen'.

Meer berichten