Berkel is schoon, water stroomt weer

Lochem - Het schoonmaken van de Berkel ging sneller dan verwacht. De baggerboot rondde dinsdag de werkzaamheden af op de locatie waar het restwater van FrieslandCampina was geïsoleerd in de rivier. Het waterschap liet op woensdagochtend de stuw weer omlaag zodat het water in de Berkel zoals vanouds kan doorstromen. De afgelopen dagen is de bodemlaag en het water afgezogen en ververst in het hele traject van stuw Hoge Weide tot aan de aangelegde dam bij Lochem.

Op de locatie wordt vers water uit het Twentekanaal ingelaten en ook de pompen, beluchters en de zuurstofplaten die eerder geplaatst zijn blijven hun werk doen.

Door alle maatregelen van het waterschap zijn de zuurstofwaarden in de hele Berkel weer op niveau. Het waterschap hoopt hiermee de randvoorwaarden te hebben gecreëerd voor het ecologisch herstel. Dit zal het komend jaar moeten blijken en men blijft dit monitoren.

Eerder maakte het waterschap al de locatie schoon van de persleidingbreuk en de met spoed aangelegde bypass hiervoor. Het oude baggerdepot, waar alle restwater is opgeslagen wordt nog onderzocht en samen met de bevoegde instanties bekeken hoe hiermee om te gaan. De oorzaak van de persleidingbreuk wordt nog onderzocht.

Meer berichten