Foto:

Henny Wildschut erelid Contact Barchem

Barchem - Tijdens de prijsuitreiking van de Dorpskwis, gehouden op 9 november, is Henny Wildschut- Arendsen Raedt benoemd als erelid van de Koninklijke Vereniging Contact Barchem.

De vereniging vierde in 2018 haar 50-jarig jubileum en kreeg daarvoor in augustus al een Koninklijke Erepenning. Als laatste activiteit van het jubileumjaar was de Dorspkwis op 9 november, waaraan 32 teams deelnamen.

Samen zo'n vijfhonderd mensen uit Barchem, Zwiep en Nettelhorst waren die avond druk met een honderdtal vragen en opdrachten op allerlei gebied. De prijsuitreiking was vrijdag 4 januari in dorpshuis 't Onderschoer en was tevens een nieuwjaarsreceptie voor iedereen. Henny Wildschut gaf een jaar geleden de aanzet voor deze Dorpskwis.

Zij vormde een dorpskwiscommissie en door haar/ hun enthousiasme gaven 32 teams zich op om mee te doen. Dit is één van de kwaliteiten van Henny, waarom ze tot erelid is benoemd. Een activiteit voor het dorp bedenken, mensen vragen om mee te helpen in de organisatie en nog meer mensen enthousiasmeren om mee te doen.

Zo werden ook o.a. de Preuverieje, de Najaarsfair, de Moederdaglunch, de Open Tuinenroutes georganiseerd. Henny is altijd actief geweest voor het dorp en voor de uitwerking van Dorpsplan 1 was zij de coördinator van de uitwerkgroepen. Zij wist van elke groep, waarmee zij bezig was en hielp waar nodig was. De laatste jaren was Henny voorzitter van de vereniging.

Een bekende is zij intussen op het gemeentehuis, waar geregeld overlegd wordt over o.a.. beleid, regels, subsidie en activiteiten.

Henny is na Johan Saaltink het tweede erelid van de vereniging.

Als bestuurslid gaat Henny afscheid nemen en draagt de voorzittershamer over aan Gert Tessemaker. Hij bedankte Henny, namens het bestuur en namens alle bewoners van Barchem, Zwiep en Nettelhorst, voor haar onvermoeibare inzet voor een gezellig en leefbaar dorp. Een spontaan gezang: "Henny bedankt, Henny bedankt, Henny, Henny, Henny bedankt", werd door alle aanwezigen gezongen.

Henny was verrast door deze eervolle benoeming en bedankte alle mensen voor hun deelname en aanwezigheid. Een activiteit kan alleen slagen door samen te werken.

Meer berichten