Foto:

Jubilarissen Lochems Mannenkoor

Lochem - Jan van der Walle en Jaap Meerveld werden afgelopen maandag gehuldigd voor hun 50-jarig lidmaatschap tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Lochems Mannenkoor.

De voorzitter Albert Meijer gaf een korte samenvatting van hun mannenkoorverleden, waarna de twee heren, na een hartelijk applaus van de aanwezige leden hun insigne en oorkonde van de KNZV kregen uitgereikt. Op de foto van links naar rechts het echtpaar Van der Walle en het echtpaar Meerveld.

Meer berichten