Foto:

Vrouwen van Nu op toekomst gericht

Op 14 oktober 1930 werd in ons land de 'Nederlandse Bond voor Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen ' opgericht. Acht jaar later werd de afdeling Lochem opgericht. De naam veranderde later in Vrouwen van Nu (VvN). In Nederland kent men 475 afdelingen. De afdeling Lochem is de oudste van alle afdelingen in de gemeente Lochem.

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - VvN Lochem telt 112 leden. het bestuur bestaat uit Diny Nijkamp - Wanink (voorzitter), Marina Steenstra - Voogd (secretaris), Jo ten Pas - Pasman (penningmeester), Bertha Rouwenhorst - Harkink (lief en leed) en Ria Renskers - Harmelink (verspreiding nieuwsbrieven). Diny Nijkamp - Wanink: "Het is eigenlijk aan de lef en pioniersgeest van Mina Esselink - Kok te danken dat onze afdeling werd opgericht. In de eerste jaren van ons bestaan telden wij zesentwintig leden. Wij komen iedere maand samen in zalencentrum Bousema waar dan een lezing of een diavertoning plaats vindt. Wij zijn een vereniging waar iedere vrouw van harte welkom is. " Jo ten Pas is bij de vereniging gekomen toen ze vernam dat er een cursus 'handige kneepjes' werd gegeven ten aanzien van het naaien.

De VvN-afdeling Lochem kent verschillende commissies interessegroepen. Het betreft het zangkoor, volksdansgroep, gymclub, yoga, tuinclub klimop, wandelclub, reiscommissie en de cultuurclub. De leden kunnen zich bij meerdere clubs aansluiten. Eén keer in de maand wordt er een lezing of andere activiteit verzorgd. Lia Kok en Ben van Bokhoven gaan op 16 januari een dialezing houden over het poollicht, Voor de lezing 'werken als ambulancebroeder' heeft Diny Nijkamp een broeder in het Gelre-ziekenhuis gevraagd. J. Fleming gaat op 13 maart over zijn werk vertellen. Alle avonden beginnen om 19.45 uur in zalencentrum Bousema. Jo ten Pas - Pasman: "Iedere vrouw die interesse heeft om een keer op één van onze avonden te komen is van harte welkom. Men mag gratis twee avonden bezoeken."

In 2018 vierde Vrouwen van Nu afdeling Lochem haar 80-jarig bestaan. Er werd een jubileumboek, 40 pagina's, uitgegeven dat mogelijk werd gemaakt door de Stichting Lochems Steunfonds en Fonds 1819. De redactie, bestond uit Diny Nijkamp - Wanink, Jo ten Pas - Pasman, Miny Beuzel - Ilbrink, Dinie Nijkamp - Bosch en Jenny Polman. Jenny Polman (1957 - 2018) was oud-journalist van de Stentor (Persgroep) en deed ook de eindredactie. Het resulteerde in een uitgave waar teruggeblikt werd op het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst. Het boek dat rijk is geïllustreerd en staat onder meer stil bij de missie, elkaar ontmoeten, creativiteit ontplooien, persoonlijke ontwikkeling en een krachtige stem in de maatschappij. De Vrouwen van Nu-afdeling Lochem wordt heden ten dage nog duidelijk op handen gedragen en ziet de toekomst ook zonnig in.

Info:
vrouwenvannu.nl/lochem

Meer berichten