Foto:

Met liefde voor de Gorsselse Heide

Het heeft vier toegangspoorten en beslaat een gebied van 110 hectare. Het gebied is privé-eigendom. Een groep enthousiaste natuurliefhebbers, georganiseerd onder de naam Natuurwerkgroep onderhouden om de week het natuurgebied.

Door Arjen Dieperink

GORSSEL - De Gorsselse Heide is een voormalig militair oefenterrein. De functie van het oefenterrein kwam in de loop van de tijd te vervallen. Slechts twee grote bulten, voormalige kogelvangers, in het gebied en een verzonken bunker herinneren nog uit de tijd van toen. De voormalige bunker is uitsluitend toegankelijk door een gleuf waardoor uitsluitend vleermuizen naar binnen kunnen komen.

De Stichting Marke Gorsselse Heide beheerd het terrein voor de Stichting IJssellandschap. Er wordt veel gedaan om de heide, rijk aan bijzondere planten en dieren, te behouden. In de zomermaanden grazen er Blonde d'Aquitaines op een speciaal afgezet gebied van de Gorsselse Heide. De dieren komen van oorsprong aan de voet van de westelijke Pyreneeën voort en zijn gemakkelijk met het afkalven en kunnen goed rondkomen van een sober rantsoen. Dit maakt hun zeer geschikt voor het begrazen.

Er worden regelmatig door IVN afdeling Zutphen of Deventer wandelingen en excursies georganiseerd. Afgelopen zondag was dit niet nodig, onder de hoede van Hans Pasman van de natuurwerkgroep Gorssel betraden wij de Gorsselse Heide. Pasman is contactpersoon van de werkgroep, samen met Lucy van Zeijts (persmededelingen en mail aan deelnemers) en Ge van Brugge (materieel) behoort hij tot de kern van de groep. Iedere twee weken gaan ze met een groep vrijwilligers de Gorsselse Heide op om deze te verzorgen en dat er de grote verscheidenheid in stand blijft. Hans Pasman: "Van eind september tot 16 maart zijn wij bezig, variërend is het aantal vrijwilligers. Deze schommelt rond de 27 personen. De heideoppervlakte is te groot voor onze werkgroep. Daarom worden de grote grazers in de zomer ingezet."

In het kader van maatschappelijke stage kwamen in 2011 leerlingen van het Staring College uit Lochem helpen. Ook van het Isendoorn College uit Zutphen kwamen klassen door de week helpen. De Vullerschool, Harfsenseschool en scoutinggroep IJssegroep hebben ook met het onderhoud bijgedragen.

Pasman wijzend naar het ven waar een brug overheen is aangelegd: "Hier in dit water komt de zeldzame witte waterranonkel voor. Een prachtig plantje." De witte waterranonkel komt voor in ondiep, zeer voedsel- en kalkarm, helder water op zonnige plaatsen. Ook de Ochtenddauw komt er voor. Snel pakt Hans Pasman het mobieltje. Wijzende naar de oever van het water. "Daar stond vorige keer het Oeverkruid. Hier heb ik er een foto van."

Zijn manier van enthousiasme en liefde voor de natuur straat warmte uit.

Info en opgave deelname onderhoud Gorsselse Heide, dit is gratis, kan telefonisch, 06-27329247.

Meer berichten