Voor de (d)raad ermee!

GB: Onze buitenruimte met diverse plannen

Klein Dochterense Schooldijk 4. GB heeft vóór dit bestemmingsplan gestemd. De woonbestemming wordt omgezet naar recreatief. De poging die wij in december hebben ondernomen om te proberen dat buurt en initiatiefnemer tot overeenstemming konden komen, is niet gelukt. GB heeft de afweging gemaakt dat de nieuw te bouwen recreatie-eenheden binnen de maximale bebouwingsmogelijkheden blijven. Wij denken dat de verkeersaantrekkende werking mee zal vallen en binnen het aanvaardbare voor de omgeving is. Het parkeren wordt binnen de norm opgelost.

Beheerplan Openbare Ruimte. Mooi dat er zoveel mensen zijn betrokken. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om mee te denken. Het beheer en onderhoud is afgestemd op de behoeften van de gebruikers en moet passen binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Alles moet minimaal op basisniveau onderhouden worden. Ook zal er nog ruimte zijn voor afstemming over de wensen van dorpsraden, ondernemers en bewoners.

GB vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. Daarom zullen wij ook instemmen met de voorgestelde maatregelen nabij school de Garve en het veiliger oversteken voor fietsers bij de stoplichten Nieuwstad. GB vindt de aanpassingen kostbaar, maar realiseert zich dat "Alle fietsers gelijk op groen" het gevoel van veiligheid vergroot.

Meer berichten