Voor de (d)raad ermee!

VVD: Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Op de politieke avond van vorige week hebben we uitgebreid stil gestaan bij het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte.

Een ambitieus plan om het onderhoud en beheer in onze gemeente op een hogere plan te tillen. Het college verdient een pluim.

Het plan is voor een groot deel tot stand gekomen in samenspraak met de dorpsraden en onze bewoners.

Bedenkingen

Inhoudelijk hadden we nogal wat bedenkingen. Immers we hebben het over onze leefomgeving. Centraal bij de ophanden zijnde invoering van de Omgevingswet, staat deze leefomgeving. Het ligt dan, volgens ons, voor de hand dat je daar nu al op inspeelt.

De invoering van het plan gaat een jaar of 5 duren. Dat vinden wij te lang.

Vier methoden

Er zijn ons vier onderhoudsmethoden voorgelegd. Een definitieve keuze moet nog worden gemaakt. We praten hier volgende week over.

Praat mee

Een definitief besluit nemen we bij de kadernota 2020. De financiële consequenties komen dan aan de orde.

We nodigen u uit mee te praten over dit onderwerp. Het gaat tenslotte ook over uw buurt, straat of wijk.

Meer berichten