Voor de (d)raad ermee!

CDA: Handhaving wel of niet?

Op de raadsagenda stonden twee agendapunten die vooral met handhaving te maken hebben. Zo was er het voorstel over de uitbreiding van de B&B aan de Klein Dochterense Schooldijk.

Het CDA is niet tegen nieuwe initiatieven in het buitengebied. Echter, op voornoemde locatie hebben in het verleden diverse activiteiten plaatsgevonden die illegaal waren, met dwangsommen en gerechtelijke uitspraken tot gevolg. Handhaving was meer dan eens nodig.

Wij delen niet de mening van het college dat door het FAB-beleid toe te passen en daarmee uitbreiding van het aantal B&B's toe te staan, gewaarborgd is dat de buurt in de toekomst geen overlast meer ervaart.

Ook andere partijen uitten deze zorg en kwamen met een motie voor extra handhaving. Deze werd ontraden, want volgens de wethouder treedt de gemeente altijd handhavend op als het nodig is.

Merkwaardig is dat in dezelfde raadsvergadering voorgesteld wordt de Verordening Winkeltijden aan te passen. Mede vanwege gebrek aan capaciteit voor handhaving tegen overtreders op Hemelvaartsdag.

Dus als je de taken niet kunt waarmaken, pas je de regels aan?

fractie@cdalochem.nl

Meer berichten