Voor de (d)raad ermee!

PvdA: Verkeersveiligheid MSG de Garve

Na veel tijd, geduld en vragen stellen, ligt er eindelijk een raadsvoorstel om de verkeerssituatie MSG de Garve te verbeteren. Het college stelt voor om alle fietsers op de kruising Barchemseweg/ Albert Hahnweg gelijk groen licht te geven en een wachtplein te realiseren bij het Groene Kruisstraatje. Daar is de PvdA blij mee, dat zorgt voor meer veiligheid.

Maar we maken ons zorgen over het oversteekpunt Oosterbleek-Zuiderbleek en de verkeerssituatie bij de Gloep. Twee onafhankelijke rapporten bevestigen dat het om een onoverzichtelijk situatie gaat, waar actie op geadviseerd wordt. Ook waren er inwoners die deze zorg met ons deelden tijdens de politieke avond.

Laten we niet langer afwachten, zoals in Doetinchem en Deventer waar vlakbij school twee kinderen werden aangereden afgelopen week. Laten wij ervoor zorgen dat het in Lochem niet zover komt. Overigens zijn het gevaarlijke verkeersituaties voor alle verkeersdeelnemers! Gauw wat aan doen dus, de PvdA komt met een motie voor aanvullende maatregelen, zodat je er zeker van kunt zijn dat je veilig kunt oversteken!

Wij blijven geïnteresseerd in uw ervaringen van en naar school.

Ombudsteam: 06-42187799 of ombudsteam@
pvdalochem.nl

Meer berichten