afgewezen locatie fab clustering.
afgewezen locatie fab clustering. (Foto: peter lukassen)

Geen FAB-woningen aan de Zutphenseweg Laren

Laren - Op woensdag 6 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de langslepende kwestie rondom de FAB-locatie Zutphenseweg Laren. Belangenvereniging Mooi Laren Zuid (MLZ), aan- en omwonenden zijn verheugd met de uitkomst van deze uitspraak.

De Raad van State heeft het door omwonenden ingestelde beroep gegrond verklaard en het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. De woningen komen er derhalve niet.

De raad wordt verweten niet zorgvuldig te hebben gehandeld en hun handelingen onvoldoende inzichtelijk te hebben gemaakt. De Raad van State stelt verder in hun uitspraak dat gelet op voormelde het verder niet meer nodig is om te bespreken hetgeen de belangenvereniging MLZ en anderen voor het overige ten aanzien van de clusterlocatie hebben aangevoerd.

Zoals gemeld zijn de belanghebbenden verheugd over dit feit en voelt het voor hen als een hele opluchting. Het betreurenswaardige is dat zij zoveel tijd, energie en geld hebben moeten investeren om hun gelijk te halen in deze kwestie, die al meer dan 10 jaar speelde. Zij spreken de hoop uit dat de politiek hier lering uit trekt en andere inwoners van deze gemeente een soortgelijk lot bespaard blijft.

Voor belangstellenden is de volledige uitspraak hier te vinden.

De vereniging MLZ, welke is opgericht om de kwestie kracht bij te zetten, heeft aangegeven te zullen blijven bestaan om er op toe te zien dat deze entree van Laren niet onnodig verrommeld wordt.

Meer berichten