Foto:

Enquête over nieuwbouw

Wakker Laorne is een enquête begonnen in het dorp Laren en de directe omgeving. Het doel is de woningbehoefte van de inwoners inzichtelijk maken. Ook jongeren die in de pubertijd zitten en over zo'n 5 à 8 jaar een woningbehoefte hebben wordt gevraagd te reageren.

Door Arjen Dieperink

LAREN - Wakker Laorne zet zich in als vertegenwoordiger van de belangen van Laren en omstreken. Richard Buitink is nu twee jaar voorzitter en wordt bijgestaan door Ria Schekman die met haar laatste bestuurstermijn bezig is.

Richard: "Binnenkort hebben wij gesprek met de gemeente Lochem over de woningbehoefte in ons dorp. Nu kan ik gevoelsmatig wel zeggen dat er woningbehoefte is, maar dat is volkomen vrijblijvend. Daarom hebben wij als Wakker Laorne besloten een enquête te gaan houden. Hiermee proberen wij het inzichtelijk te krijgen of er woningbehoefte is en op welke wijze deze invulling kan krijgen. Het is van groot belang dat ook jongeren rond de 15 jaar nu al mee doen. Wij begrijpen best dat je op die leeftijd nog niet denkt aan een eigen woning, maar ben je vijf of acht jaar verder dan dient er wel iets te zijn als je dan op eigen benen wil staan." Digitaal is de enquête via www.wakkerlaorne.nl in te vullen. Kinderen, vrienden of andere familieleden die niet (meer) in Laren wonen maar toch graag terug willen komen worden ook opgeroepen de enquête in te vullen. De invulling van de zeven vragen is anoniem. Deze wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. De resultaten worden in hoofdlijnen met de gemeente Lochem besproken en uiteindelijk gepubliceerd op de site van Wakker Laorne. Ria: "Niet iedereen is handig met het internet, daarom gaan wij eind deze week huis aan huis de enquête bezorgen zodat iedereen mee kan doen." Richard: "Digitaal kan ik niets kwijt in hoeverre de reacties zijn. Eind april verwachten wij de resultaten te hebben verwerkt." De enquête is niet het enige waarmee Wakker Laorne mee bezig is. Ria: "In 2023 zouden de eerste woningen in Laren kunnen komen zonder gasaansluiting. Tijdens de informatieavond over Gasvrij Laren bleken veel aanwezigen er toch niet zo gemakkelijk over te denken. Heb zelf een stenen aanrecht en kook op gas. Zou ik gasvrij willen koken dan dient er in het aanrecht een plaat te worden uitgeslepen. Ik heb er toch vraagtekens bij".

Info: www.wakkerlaorne.nl

Meer berichten