Voor de (d)raad ermee!

GB: Paasvuurtraditie behouden

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het in stand houden van de traditie om paasvuren te mogen ontsteken. Uiteraard binnen de veiligheidseisen die daarvoor gelden.

In de Stentor van 23 februari stond te lezen dat paasvuren sneuvelen door regelgeving. "De organisaties vinden de risico's te groot en stoppen met de traditie". Uit de beantwoording van onze vragen bleek dat de beleidsregels van 2012 nog steeds van toepassing zijn en men voor ieder paasvuur maatwerk toepast. Destijds hebben de organisatoren hun inbreng gehad en is er advies ingewonnen bij de veiligheidsregio. Dat een aantal paasvuren in onze gemeente dit jaar geen doorgang vindt, heeft met het vinden van een goede plek en andere organisatorische feiten, waaronder veiligheidseisen, te maken. Een nieuwe publicatie op Overheid.nl voor het meer vindbaar zijn van regels, was voor GB mede aanleiding vragen te stellen.

Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)

GB heeft het IBOR plan gewijzigd ,samen met andere partijen, vastgesteld. Dit plan geeft de kaders aan, voor het sturen op beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Wel is er een inspanningsverplichting opgelegd om, samen met Circulus-Berkel, de kwaliteit van de openbare ruimte integraal te verbeteren en beheren maar wel binnen het bestaande budget.

Meer berichten