Voor de (d)raad ermee!

VVD: Algemene plaatselijke verordening

Afgelopen politieke avond stond de APV op de agenda.

Het college van B en W wil onze lokale wetgeving wijzigen om ons, inwoners gemeente Lochem, meer bescherming te kunnen bieden tegen ondermijning en om ernstige overlast te voorkomen.

Natuurlijk willen wij dat onze inwoners beschermd worden tegen ondermijning en overlast. Echter zijn we wel kritisch waar deze bevoegdheden op zijn gebaseerd en of het ook echt noodzakelijk is.

Motorclubs

Het college wil een verbod opleggen tegen bijeenkomsten van motorclubs.
Naast dat dit juridisch lastig wordt, in de Grondwet staat immers dat eenieder het recht heeft van vereniging, is het daarnaast ook lastig om een motorclub met 'kwade' bedoelingen te kwalificeren.

Exploitatievergunning

Tevens wil het college weer de exploitatievergunning voor horecaondernemers invoeren. In het verleden is deze vergunning er ook geweest maar daar werd geen uitvoering aan gegeven en is toen weer afgeschaft.
U begrijpt; als VVD zijn we erg kritisch op deze wijzigingen. Zeker als er geen directe aanwijzingen zijn voor ondermijning of ernstige overlast is er ons inziens geen reden om nu extra regels te maken.

Meer berichten