Voor de (d)raad ermee!

GL: Oranje velden

De afgelopen week viel het opeens weer op. Die oranje akkers op talrijke plekken in het buitengebied. Het gewas dat er staat, verkleurt en sterft af.

Helaas een jaarlijks terugkerend fenomeen. Deze gewassen gaan dood door het spuiten met het verdelgingsmiddel glyfosaat (roundup).

Giftig

Het nieuwe groeiseizoen komt eraan en de boeren die de akkers beheren willen weer bemesten en nieuwe gewassen zaaien. Voor het opnieuw inzaaien wordt soms eerst het oude gewas doodgespoten met glyfosaat.

Glyfosaat is een uiterst giftig middel en doodt de plant met de wortel. En is zeer slecht voor het grondwater en het bodemleven.

Bloemen en insecten verdwijnen en er is daardoor ook minder voedsel voor weidevogels.

Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het bij de mens leidt tot een verhoogd risico op kanker.

Alternatief

Er zijn voldoende mechanische alternatieven en gelukkig zijn er ook steeds meer boeren die het giftige glyfosaat niet gebruiken. Ook de gemeente gebruikt het middel niet meer. En wat doet u?

Meer berichten