Voor de (d)raad ermee!

CDA: Beleidsverantwoording 2018

Als je de beleidsverantwoording leest, valt op dat er vooral verkenningen zijn uitgevoerd, afspraken gemaakt, mogelijkheden onderzocht, gesprekken gevoerd en bijeenkomsten zijn georganiseerd. Dat is vooral praten. We constateren ook dat veel beleid niet is uitgevoerd. Waarderingen zijn gedaald. Het grote wachten op DOEN is begonnen. De inwoners willen resultaat zien.

We hebben schriftelijke vragen ingediend over de verkeersveiligheid op de Barchemseweg. Sinds de vernieuwde chicane bij de binnenkomst van Lochem vanaf Barchem zijn er volgens aanwonenden veel ongelukken gebeurd. Alleen dit jaar al was 2 keer hulp van ambulance en brandweer nodig. Het zijn veelal eenzijdige ongevallen. Automobilisten komen met te hoge snelheid aangereden. De toegestane snelheid op de weg is tot korte afstand van de chicane 80 km p/u.

De provincie lijkt ver weg, maar is wel belangrijk voor onze gemeente. Denk aan verdeling van het aantal te bouwen huizen, subsidies bewonersinitiatieven leefbaarheid en sociale cohesie, duurzaamheidsprojecten, aanpak ondermijning of verkeersveiligheid op provinciale wegen. Samenwerking met Waterschap is nodig voor droge voeten, veilig en voldoende water voor mens, landbouw en natuur.
Stem 20 maart CDA!

Fractie@cdalochem.nl

Meer berichten