Voor de (d)raad ermee!

D66: Grondwaterpeil

In december vroeg D66 bij monde van Marleen van der Meulen het college op korte termijn praktische maatregelen te nemen om water deze winter vast te houden in sloten die eigendom van de gemeente zijn.

Daarnaast verzocht Marleen van der Meulen om samen met belanghebbenden (Gemeente, Provincie, Waterschap, LTO, natuurorganisaties) een plan te maken over de structureel gewenste grondwaterstand en hoe deze in de toekomst bereikt wordt.

De ingediende motie kreeg geen meerderheid. Tot onze verbazing waren CDA, Gemeentebelangen en VVD hier tegen. Zij zien geen rol voor de gemeente. De wethouder zegde weliswaar toe actief samen te werken met het waterschap om de grondwaterstand zo snel mogelijk omhoog te krijgen.

Afgelopen raadsvergadering uitte D66 opnieuw haar zorgen. In de Stentor van enkele weken terug stond dat het grondwaterpeil in het buitengebied van Lochem nog steeds te laag is, waardoor lagere oogstopbrengsten, kleinere gewassen en prijsstijging verwacht worden.

Met de zomer op komst kan wat D66 betreft een actievere houding van de gemeente worden verwacht ten dienste van de inwoners van gemeente Lochem en de agrarische sector in het bijzonder voor wat betreft het grondwaterpeil.

Meer berichten