Nieuw ontwerp voor Graafschapterrein

Lochem - Het Graafschapterrein in Lochem wordt vernieuwd. Een nieuwe indeling met betere parkeerplaatsen en meer groen. De gemeente liet drie ontwerpen maken. In februari zijn omwonenden, ondernemers en inwoners bevraagd over de plannen. Zij konden stemmen voor het beste ontwerp. Vandaag is de uitslag bekend gemaakt. Voorstel 1 waarin de marktkramen centraal staan, is de winnaar. Maar de stemmen liggen zo dicht bij elkaar dat er een nieuw ontwerp is gemaakt waarin rekening gehouden is met alle belangen en wensen. Want samen werkt men aan de leukste kleine binnenstad!

Keuze uit drie ontwerpen
Inwoners mochten kiezen uit drie ontwerpen. In ieder ontwerp is er een verschil in de hoeveelheid parkeerplaatsen en de mate van groen. Een ander punt is een goede plek voor de marktkramen.

Er zijn verschillende belangen waarmee de gemeente rekening wil en moet houden. Naast het stemmen voerde de projectorganisatie ook verschillende gesprekken met direct omwonenden, supermarkten en marktkraameigenaren. Met deze informatie kan de gemeente een goede beslissing nemen over hoe het Graafschapterrein eruit moet komen te zien.

De uitslag is bekend

In totaal zijn er 567 stemmen geteld en de uitslag ligt erg dicht bij elkaar. Ontwerp 1 waarin de marktkramen centraal staan krijgt de meeste stemmen (36%) direct gevolgd door ontwerp 3 (35%) waarin het meeste groen is. Het voorstel met de meeste parkeerplekken, voorstel 2, krijgt 29% van de stemmen.

Ook uit de gesprekken met de direct belanghebbenden komt een divers beeld. Omwonenden zijn verdeeld. De supermarkten kiezen voor het ontwerp met de meeste parkeergelegenheid en de marktkramen voor een centrale plek. Deze uitslag maakt dat is gezocht naar een nieuw ontwerp waarin al deze belangen zijn afgewogen.

Nieuw ontwerp

In het nieuwe ontwerp is het eerste voorstel het uitgangspunt. Daarbij is er een flexibele ruimte voor de marktkramen en staan zij naar een andere kant gericht (met de rug naar de Prins Bernhardweg). Ook zijn er extra parkeerplekken bij de Albert Heijn, maar dan bereikbaar vanaf de Prins Bernardweg. Zo is er plek voor meer groen en minder verharding direct voor de Albert Heijn. De gemeente gaat op basis van dit nieuwe ontwerp verder met de inrichting van het plein. De direct belanghebbenden hebben een belangrijke stem in de precieze invulling.

Inwoners betrekken bij binnenstad
De komende jaren werkt de gemeente samen met bewoners en ondernemers van het centrum van Lochem op verschillende plekken aan de toekomst van de binnenstad. Wethouder Eric-Jan de Haan: 'Uit gesprekken met ondernemers en inwoners komt steeds vaker naar voren dat het belangrijk is om hen te betrekken bij keuzes die gemaakt worden voor een aantrekkelijkere binnenstad. Zij weten als geen ander wat er nodig is om Lochem aantrekkelijk te houden voor iedereen.'

Meer berichten