Foto: Picasa

Opening Heiligenbeeldenmuseum Mariatentoonstelling

Vorden/ Kranenburg - Het Heiligenbeeldenmuseum besteedt in haar thematentoonstelling aandacht aan Maria een heilige die in vele geloofsgemeenschappen een belangrijke rol vervult.

Maria is in het Nieuwe Testament de moeder van Jezus. De oorsprong van de naam is onduidelijk. Het betekent wellicht gewenst kind, bitter, rebels of sterke wateren, of is afgeleid van het Egyptisch: dan zou het geliefde of liefde kunnen betekenen. Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige.

In de Rooms-Katholieke Kerk en Oosters-Orthodoxe Kerk heeft Maria als moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd. Deze en veel meer wetenswaardigheden over Maria worden in de tentoonstelling belicht. Zo zijn er prachtige iconen, beelden uit de eigen collectie, voorwerpen uit de volksdevotie rond Maria te bewonderen.

Volksdevotie

Het prominentst is Maria aanwezig in de katholieke en orthodoxe volksdevotie waarin de Mariaverering een dominante plaats inneemt. Geliefde gebeden zijn het Weesgegroet en de rozenkrans. De belangrijkste plaatsen waar Maria is verschenen: het Franse Lourdes (verschijning in 1858) en Fátima in Portugal (1917) en Guadalupe in Mexico-Stad (1531). Het Duitse Kevelaer trekt veel Nederlandse pelgrims. In het portaal van de kerk is de Lourdesgrot prachtig opgebouwd.

Mariakapelletjes

Vooral in Vlaanderen en in de van oudsher katholieke Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant en in de katholieke streken Twente en De Liemers kan men op veel plaatsen, vaak in oude stads- en dorpskernen maar ook verspreid over het platteland, kleine Mariakapelletjes aantreffen die door de plaatselijke bevolking worden bezocht om een kaarsje op te steken en voor een moment van bezinning.

Mariafeesten

Binnen de rooms-katholieke liturgie bekleedt Maria een belangrijke positie qua gedachtenisfeesten. Toch wordt herhaaldelijk aan haar gebed voor de Kerk gerefereerd, ook worden er vele voorname Mariafeesten gevierd o.a. Maria Lichtmis, Maria ten Hemelopneming, Meimaand Maria maand etc.

De thematentoonstelling "Maria een bijzondere Heilige" is geopend vanaf 1 april tot en met zondag 27 oktober, elke dag, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 uur. Bezitters van museumkaart en kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang.

www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Meer berichten