Buurt denkt mee over invulling locatie oude St. Josephschool

Lochem - Welke invulling op de locatie van de oude St. Josephschool versterkt en verbindt de wijk Zuiderenk? Met deze vraag wil het college samen met de buurt en maatschappelijke organisaties aan de slag. Uitgangspunt voor het college is een bedrijfsplan dat een zakelijke of maatschappelijke investering combineert met de wensen van de buurt. Zo worden nieuwe voorzieningen haalbaar en betaalbaar.

Begin 2018 is de St. Josephschool in Lochem verhuist naar gebouw Zuiderenk. Het oude gebouw staat leeg en wordt in 2019 gesloopt. Daarmee ontstaat een mooie kans om extra voorzieningen voor de buurt te realiseren. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: "Het college legt ervaringen en wensen vanuit gemeente, buurt en maatschappelijke organisaties bij elkaar. We zorgen dat daarover het gesprek ontstaat en zo moeten we kunnen komen tot de beste invulling voor iedereen". Voorbeelden voor de nieuwe invulling kunnen zijn: een zorgpraktijk, een ruimte voor ontmoeting en buurtactiviteiten, een ondernemerscentrum, een plek voor sporten en bewegen of groen.

Zuiderenk
Bewoners van de Zuiderenk weten als geen ander welke behoefte er in de buurt is en welk effect een nieuwe invulling op hun woonomgeving heeft. Om die helder te krijgen, zijn eerst gesprekken gevoerd met buurtvereniging Enklo, Stichting Welzijn Lochem, woningcorporatie Viverion en 't Baken. De uitkomst: De buurt kent een diverse samenstelling. De buurtvereniging is belangrijk bij ontmoeting en activiteiten van bewoners. Er zijn een bassischool, speelplekken en enkele winkels. Inwoners ervaren steeds meer verkeersdrukte en dat maakt de buurt minder veilig. Extra voorzieningen kunnen de leefbaarheid van de buurt vergroten.

Bijeenkomst
In het voorjaar organiseert de gemeente een buurtbijeenkomst. Bewoners van de Zuiderenk en maatschappelijke organisaties kunnen daar hun ideeën en wensen voor de vrijgekomen locatie met elkaar delen. Daarna krijgen ondernemers de kans om mee te denken. De resultaten van de buurtbijeenkomst en de ideeën van ondernemers komen samen in een aanbiedingsboek. Daarin is ook plek voor verschillende scenario's met de daarbij horende maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen. De gemeente koppelt de opbrengst terug aan de buurt, organisaties en ondernemers voor ze verdere stappen zet.

Besluit
De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2020 een besluit over het aanbiedingsboek. Met dit boek onder de arm nodigt de gemeente daarna bedrijven uit voor het maken van een plan voor de nieuwe invulling van de locatie.

Meer berichten