Voor de (d)raad ermee!

GB: Beleidsverantwoording 2018

Actief, toegankelijk, klantgericht, veilig, dat zijn woorden waarop Gemeente Lochem hoog scoort. GB vindt dat dienstverlening prioriteit 'hoog' moet zijn binnen de gemeente. Bereikbaarheid van Circulus Berkel kan beter, met name het contact tussen melding en uitvoering.


In 2018 is veel werk verricht. Zoals begin van de aanleg van glasvezel, de oprichting van 't Baken, ruimtelijke visie binnenstad, het verkeerscirculatieplan, verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Is alles gelukt of goed gegaan, nee helaas niet. Plus OV wat nieuw was, kende veel problemen, de jeugdzorg kost meer dan begroot en over de nieuw (ver)bouw van de kazerne Almen is nog geen besluit over genomen. GB zal in de Raad steeds keuzes blijven maken op basis van de kernwaarden; ondernemerschap, leefbaarheid, duurzame samenleving en zorg en zekerheid.


Met een unaniem aangenomen motie van GB, werd het college verzocht te pleiten voor herinvoer van stemcomputers bij de minister van BZK.


Regio's in Nederland moeten binnen een halfjaar na ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord een voorlopig bod aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat aanbieden welke hoeveelheid duurzame energie de regio gaat realiseren in de periode tot 2030. Dit heeft ook grote gevolgen voor Lochem.

Meer berichten