Voor de (d)raad ermee!

CDA: Beleidsverantwoording 2018

Bij de behandeling van de beleidsverantwoording 2018 hebben we vooral aandacht gevraagd voor de dienstverlenende taak van de gemeente.

Cijfers tonen aan dat inwoners lang niet altijd tevreden zijn over de contacten met de gemeente of partijen waar diensten zijn ondergebracht, zoals PlusOV of Circulus Berkel. We hebben het college gevraagd hier in de toekomst meer op te sturen.

Om verschillende redenen is veel beleid niet uitgevoerd. Een gemiste kans en juist deze coalitie zegt in te zetten op DOEN. Regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven.

Regionale Energie Strategie (RES)

We hebben vragen uitstaan over de startnotitie RES. Daarin maken we regionaal afspraken over onze inzet op CO2 reductie. Wij begrijpen niet waarom er in een procesnotitie zonder enige doorrekening een stap wordt gemaakt van 49 naar 55 procent CO2 reductie als resultaatverplichting. We staan met de RES aan het begin van een heel moeilijk traject waarin de participatie van burgers nog moet starten.

Het CDA vindt het niet verstandig om aan de start van dit complex traject ons als gemeente aan nog zwaardere doelen extern te verplichten.
fractie@cdalochem.nl

Meer berichten