Voor de (d)raad ermee!

D66: Beleidsverantwoording en Statiegeldalliantie

D66 probeerde het verschil te maken afgelopen twee raadsvergaderingen. Juist door iets wel te doen en juist door iets niet te doen.

Wat deden we niet? Meedoen aan de beleidsverantwoording bijvoorbeeld! Dit vergaderonderwerp was nieuw en gebeurde voorheen tezamen met de jaarrekening. Dus terugkijken wat het college en organisatie hebben gedaan. Wat D66 betreft was dit eenmalig. We kunnen onze vergaderingen beter vullen met de onderwerpen die er toe doen en waar we nog wat van te vinden hebben met een kans op aanpassing.

Statiegeldalliantie

Wel dienden we samen met Groen Links een motie in om als gemeente aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Die alliantie lobbyt landelijk voor statiegeld op (kleine) plasticflessen.

Waarom is dit belangrijk? Omdat Lochem een aantrekkelijke en verzorgde gemeente wil zijn en een statiegeldregeling bijdraagt aan minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. En inname en hergebruik van klein plastic en blik door middel van statiegeld voorkomt verbranding, vermindert de uitstoot van CO2 en levert een belangrijke bijdrage aan een economie waarin afvalstoffen grondstoffen worden. Daarom dus!

Meer berichten