Jan ter Horst laat Laurend 93) en Herdrik (5) Sombekke  één van de kippen aaien. (Foto: Arjen Dieperink)
Jan ter Horst laat Laurend 93) en Herdrik (5) Sombekke één van de kippen aaien. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

Pels en Pluim voor rasbehoud

De in 1961 opgerichte kleindierenvereniging Pels en Pluim uit Laren, mag zich nog steeds op grote belangstelling rekenen. De vereniging telt 75 leden en is één van de actiefste verenigingen. Met het organiseren lezingen, excursies, fokadviezen en tentoonstellingen zorgt de vereniging er voor dat ze gezien worden.

Door Arjen Dieperink

LAREN - Het was afgelopen zaterdagochtend een drukte van belang op de boerderij Venneman dat in 1750 werd gebouwd. De boerderij ligt aan een doodlopende weg. Deze staat volgeparkeerd door zo'n vijfentwintig auto's. Het erf oplopende hoor ik een haan kraaien. Borden met afbeeldingen van hanen en kippen, van de vereniging Pels en Pluim, geven aan dat we op het juiste adres zijn beland. In de boerderij van Jan en Annie van Ark zitten 29 personen aan elkaar gezette tafels. De aanwezigen hebben allen afgelopen donderdag de theoretische cursus 'workshop kippen houden ' bij Stegeman gehad. Vandaag krijgen ze de praktijkochtend.

Bestuurslid Marjan Holmer deelt na de koffie de aanwezigen in drie groepen in. Na zo'n 20 minuten rouleren de groepen van positie. Verschillende facetten worden er onder andere belicht. Soort rassen, huisvesting,vastpakken van een kip en de kalkpoten.

Nadat de cursisten naar buiten zijn gegaan nemen Marjam Holmer en Jan Meutstege plaats aan tafel. "Jan Meutstege is bij ons 40 jaar voorzitter geweest en is benoemd tot erevoorzitter", begint Marjam met haar verhaal. "Wij doen als vereniging veel meer dan uitsluitend een workshop over kippen geven. Onze leden hebben een verscheidenheid aan kleine dieren. Behalve diverse soorten kippen zijn er ook onder meer cavia's, sier- en watervogels en sierduiven. Door tentoonstellingen te houden en keurmeesters uit te nodigen proberen wij zo goed mogelijk het soort in stand te houden. Sommige soorten zijn in aantal zo klein geworden dat ze met uitsterven worden bedreigd." De erevoorzitter knikt instemmend. "Het is in belang van het dier dat er juist mee wordt omgegaan. De aaibaarheid speelt bij sommigen een rol om een dier aan te schaffen, daarom is het van belang dat men meer over het dier leert."

Buitengekomen zijn de drie groepen druk bezig alle informatie over het leven van de kip in zich op te nemen. De vijfjarige Herdrik en de driejarige Laurens Sombekke zijn met hun ouders mee en hebben wel belangstelling voor een kip.

Terwijl Jan ter Horst één krielkip voor de jongens houdt, durft Herdrik het wel te aaien, Laurens slaat liever zijn beurt over en kijkt toe. Elders krijgen de aanwezigen een Plymouth Rock (Amerikaanse kippenras) in de handen met duidelijk de instructie hoe men de kip vasthoudt en de rust kan bewaren. Met de aanwijzing "Eén hand onder de kip, je houdt de poten vastgeklemd en met de andere vrije hand kun je indien nodig de hand op de vleugels houden," hield menigeen de kip vast. Het beestje liet het rustig over zich heenkomen.

www.pelsenpluimlaren.nl

Meer berichten