Gerard Karssenberg, vice voorzitter PEKLO, in één van zijn volières. (Foto: Arjen Dieperink)
Gerard Karssenberg, vice voorzitter PEKLO, in één van zijn volières. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

PEKLO gaat naar de scholen

De kleindierenvereniging Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging Lochem en Omstreken, beter bekend onder de afkorting PEKLO, slaat figuurlijk de vleugels uit. De vereniging is benaderd door juf Sandra van de Meester G. Propschool uit Lochem. Juf Sandra heeft het idee om de dieren dichter bij de kinderen te brengen. Koren op de molen van PEKLO.

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Net in het buitengebied van Lochem staat een wit huisje van het bouwjaar 1930. De 73-jarige Gerard Karssenberg is voor het huis zijn heg aan het knippen en stopt direct met zijn werkzaamheden zodra hij mij zag. Met zijn woorden: "Mooi dat je er bent, laten wij naar achteren gaan" , liepen wij kort daarna bij hem achter thuis. Langzamerhand drong het tot mij door dat het geen één volière betrof maar meerdere, waar verschillende soorten vogels een prachtige ruimte hadden. Het leek wel een klein dierentuin, de ene vogel nog mooier dan de ander. Een luid geschreeuw klonk van een pauw en werd elders door andere pauwen beantwoord. "Ze slaan alarm daar ze jou tussen de volières zien lopen," aldus Karssenberg, "Laten we eerst de foto maken en dan het interview." Na enkele fotoshots te hebben gemaakt namen wij plaats tussen de volières. Gerard Karssenberg kijkt ondertussen rondom zich heen. "Tja, het is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader had ook vogels. Zelf heb ik 50 vierkante meter aan zo'n 8 volières. Met zo'n 60 verschillende vogels, verdeeld over 12 soorten."

Karssenberg is zo'n 40 jaar lid van de PEKLO en nu vice-voorzitter. "Juf Sandra van de meester G. Propschool regelde een broedmachine. Zij wou de schoolkinderen laten zien dat een kuiken uit een ei werd geboren. Zelf ben ik van mening dat menig kind denkt dat het ei uit de supermarkt komt. De broedmachine van juf Sandra werkte niet goed. In haar directe omgeving werd haar geadviseerd contact op te nemen met de PEKLO. Het idee werd snel geboren om voor de leerlingen een programma Pel en Veren te bedenken. Hoe wij het exact in de vorm gieten moeten we nog verder uitwerken. Eén ding is zeker. Het wordt een interessant lesprogramma. Wij zijn als vereniging zeer blij dat we door juf Sandra zijn benaderd. Op deze manier kunnen we de kinderen dichter bij de natuur brengen. Ik kan uitleggen hoe bepaalde vogels zich ontwikkelen, welke zorg het nodigt heeft enzovoort. Iemand anders van de vereniging kan tekst en uitleg geven over de konijnen. Aan het eind weten de kinderen waar de eieren vandaan komen en waarom een kip veren heeft en een konijn een pels." Het is de bedoeling dat de PEKLO het idee verder gaat uitwerken en andere scholen ook een programma aanbieden. Gerard Karssenberg vindt: "Het is essentieel dat de juf of meester affiniteit met dieren heeft. Dat maakt het geheel wel gemakkelijker en voor ons als vereniging is het een goede zaak om zo naar buiten te treden."

Meer berichten