Gesprek van de dag over het buitengebied in 2035

Het Kadaster houdt 19 en 20 juni in de Haarbroekse Vijvertuin bijeenkomsten over bodem- en waterbeheer en de vraag hoe het buitengebied er in 2035 uit gaat zien.

Welke ontwikkelingen zien de inwoners en vooral: samen aanpakken wat zij belangrijk vinden. De bijeenkomsten worden gehouden voor een gebied tussen Laren, Harfsen en Almen. Mensen die in dit gebied wonen/werken of eigenaar zijn van grond, hebben onlangs een uitnodiging ontvangen.

Participatie, samenwerking tussen eigenaren en vanuit een gebied zelf initiatieven oppakken is steeds belangrijker. Astrid van der Weg, werkzaam bij de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster: “In mijn werk heb ik te maken met gebiedsprocessen. Ik zie mooie initiatieven en ideeën en ik ontmoet veel mensen die zich bezighouden met hun leefomgeving. Wat vaak moeilijker gaat is het samenbrengen van de verschillende onderwerpen in een gebied. Wat speelt er nu en voor wie, wat kan een gebied zelf oppakken en welke stappen zijn dan nodig. Het Kadaster heeft een maatschappelijke functie en kan als onafhankelijk partner hierbij helpen. Daarom hebben we het initiatief genomen om deze bijeenkomsten te organiseren. Het gaat er vooral om dat we het gebied aan het woord laten en dat doen we bij het gesprek van de dag.”

Het ‘gesprek van de dag’ gaat vooral om mensen, ideeën, kansen, oplossingen en misschien biedt het ook de mogelijkheid om knelpunten bij elkaar te brengen. Met elkaar kijken we waar verschillende onderwerpen elkaar versterken. Met als uiteindelijk doel dat het gebied handvatten heeft om aan de slag te gaan met de onderwerpen die het gebied zélf belangrijk vindt.

Het gesprek van de dag sluit aan op een aantal voorgesprekken. Daaruit kwam naar voren dat bodem- en waterbeheer belangrijke onderwerpen zijn voor zowel landbouw als natuur en landschap. Dat is complex en het is goed om hier met elkaar naar te kijken en ervaringen en kennis te delen. Naast bodem- en waterbeheer leeft de vraag hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien. En waar staan we in 2035? Daar kunnen bewoners en eigenaren heel verschillend over denken. Duurzaamheid en energietransitie zijn thema’s die een belangrijk rol spelen en het is de vraag of en hoe het gebied dit op kan pakken.

Woensdag 19 juni is de dag waarop men vooral in gesprek is met elkaar. Donderdag 20 juni worden de resultaten van deze gesprekken verwerkt. ’s Middags wordt het gesprek van de dag afgesloten met een presentatie over de resultaten en de mogelijkheden voor het vervolg.

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met Astrid van der Weg (astrid.vanderweg@kadaster.nl).

Meer berichten