Gemeente Lochem eert veteranen

Alle veteranen die in de gemeente Lochem wonen, hebben een uitnodiging voor de Veteranendag ontvangen. De gemeente houdt deze dag jaarlijks samen met leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool in Joppe. Op vrijdag 28 juni eert men zo de militaire veteranen voor hun inzet, in recente militaire missies en in het verleden.

Veteranen zijn alle (ex-)militairen met de Nederlandse nationaliteit, die ons land dienen en dienden in oorlogsomstandigheden. Nederland heeft op dit moment ruim 111.000 veteranen. Sinds 1940 hebben 650.000 veteranen zich ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies: van de Tweede Wereldoorlog tot recente missies in onder andere Mali, Afghanistan en Irak.

Veteranen gemeente Lochem
De 160 veteranen uit onze gemeente vervulden hun militaire dienstplicht tijdens missies van toen en nu in bijvoorbeeld Indië, Nieuw Guinea en Korea. Ze werden ingezet voor de medische verzorging van de Nederlandse troepenmacht, als tolk, maar ook bij het ruimen van explosieven en plaatselijke vredesonderhandelingen. Het kunnen delen van hun soms zeer ingrijpende ervaringen houdt het verleden voor hen levend.

Dichtbij
De gemeente Lochem houdt de Veteranendag dichtbij, omdat niet iedereen in de gelegenheid is om de Nederlandse Veteranendag op 29 juni in Den Haag bij te wonen. De besloten samenkomst op vrijdag 28 juni om 19.00 uur aan de Gorsselse Enkweg 1a is een blijk van erkenning en waardering voor hun waardevolle inzet van de vrede, nu en in het verleden.

Welkom
Ook veteranen die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn van harte welkom bij de Veteranendag.

Meer berichten