Herma Brinkhuis met pensioen

Lochem - Meer dan dertig jaar was Herma Brinkhuis directeur van basisscholen en de laatste acht jaar werkte ze in Lochem voor basisschool De Rank.

Herma heeft met het team de ontwikkeling ingezet naar Daltononderwijs. Onder haar leiding kreeg de school een cultuurprofiel en het afgelopen jaar nam de muzikale samenwerking met Advendo hierbij een grote plaats in. Ieder kind heeft 'recht om te spelen' en dat heeft Herma samen met de leerkrachten groots uitgedragen. De scholen van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren (SCBOLL) hebben een warm pedagogisch klimaat. Herma Brinkhuis was een krachtige vertegenwoordiger van dat klimaat. De Rank is onder Herma's leiding een school geworden waar leerkrachten zorgen dat kinderen tot hun recht komen.

Honderdzestig leerlingen en twaalf collega's zwaaien Herma Brinkhuis op 5 juli om 16.00 uur uit op school de Rank.

Meer berichten