Foto:

Welke invloed heeft droogte op Lochem?

Op het Staring College organiseren wij samen met LochemEnergie voor de vijfde keer de Energie Challenge. De achterliggende gedachte is de jeugd van dichtbij kennis te laten nemen van duurzaamheid in Lochem. De Challenge vindt plaats in de laatste week van het schooljaar. Het thema dit jaar is "Droogte" en de hoofdvraag van het onderzoek: "Welke invloeden heeft droogte op Lochem en omgeving, en hoe gaan we hier zo goed mogelijk mee om?"

Door Tycho Wuestman (4 VWO)

Lochem - Aan het begin van het jaar is de organisatie samengesteld uit negen leerlingen van 4 en 5 VWO en twee leden van LochemEnergie. We hebben binnen de organisatie drie subgroepen gemaakt. De subgroep "onderzoekers" is verantwoordelijk voor het regelen van contactpersonen en het maken van de groepen. De subgroep "journalisten" is verantwoordelijk voor alles wat met schrijven te maken heeft en de subgroep "presentatoren" is verantwoordelijk voor de presentaties op 15 juli en voor de contacten van de 23 bedrijven en instellingen, die op 12 juli geinterviewd gaan worden door de leerlingen.

De leden van LochemEnergie hebben een begeleidende rol binnen het organiseren van het project, gezien hun jarenlange ervaring.
Het organiseren begon bij het bedenken van wat wij willen bereiken met dit project. Namelijk onze onderzoeksresultaten delen met de gemeente Lochem, zodat zij deze kunnen gebruiken bij het opstellen van hun hitteplan in 2020.

Aan de hand van dit doel, hebben wij de hoofdvraag en de opdracht voor het onderzoek opgesteld.

Daarna zijn de subgroepen afzonderlijk aan de slag gegaan met hun eigen taken.

Eén keer in de twee weken vergaderen we om de stand van zaken door te nemen en stellen we onze actiepunten bij.

Eindpresentatie

Na veel vergaderingen en uren werk, zijn we heel benieuwd hoe het zal gaan 11, 12 en 15 juli.

De eindresultaten van iedere groep worden maandagavond 15 juli gepresenteert op het Staring College in het bijzijn van de leerlingen, hun ouders , de jury en de burgemeester.

De presentaties zullen beoordeeld worden door een vakjury, die aan het eind van de avond de beste zullen belonen met een mooie prijs.

Wij hebben er heel veel zin in! Ik hoop dat u een beeld heeft gekregen van de Energy Challenge 2019 en onze voorbereiden en wat we ermee willen bereiken.

Meer berichten