Jason (links) en Olivier waren druk  met het kunstwerk bezig. (Foto: Arjen Dieperink)
Jason (links) en Olivier waren druk  met het kunstwerk bezig. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: Arjen Dieperink)

Leerlingen gaan gebouw opvrolijken

Lochem – Een briefopdracht in groep 8 resulteerde tot een kunstopdracht.

Juf Esther: "De kinderen moesten een brief schrijven. Men mocht zelf het onderwerp uitkiezen. Het werd het gebouw op de hoek Groene Kruisstraatje/ Zuiderbleek. Het gebouw grenst aan het schoolplein. De kinderen vonden dat het opgevrolijkt moest worden."

Er werd een brief naar de gemeente gestuurd, deze reageerde enthousiast en liet weten dat het gebouw van Viverion is.

Uiteindelijk gaf Viverion toestemming om het kunstwerk op de muur aan te brengen.

Deze week wordt het kunstwerk onthuld.

Meer berichten