Marjolijn Pezy is buurtsportcoach voor Lochem en omgeving, voor alle mensen die niet regulier terecht kunnen (foto: Corry Florijn)
Marjolijn Pezy is buurtsportcoach voor Lochem en omgeving, voor alle mensen die niet regulier terecht kunnen (foto: Corry Florijn) (Foto: )

Sport en beweging makkelijker maken

Corry Florijn

'Onbeperkt Sportief'

In alle zes gemeenten van de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) zal een lokale buurtsportcoach mensen met een beperking gaan ondersteunen en stimuleren om te sporten en te bewegen. Als buurtsportcoach voor Lochem is Marjolijn Pezy aangesteld.

LOCHEM –Marjolijn gaat mensen ondersteunen die een zetje in de rug kunnen gebruiken naar sporten of bewegen. Zij is er voor mensen die beseffen dat ze eigenlijk wat meer willen of moeten doen op dit gebied maar niet weten hoe dat aan te pakken.
"We willen dat bereiken voor alle leeftijden en voor iedereen die niet regulier terecht kan. Dus niet persé alleen voor mensen met een beperking."
Eind 2018 hebben verschillende partijen aan tafel gezeten om aangepast sporten extra aandacht te geven en van daaruit is de samenwerking ontstaan in de regio Stedendriehoek. "We begonnen met een plan van aanpak en met een inventarisatie wat er al is en wat er moet komen. Inmiddels heb ik contact gelegd met een aantal verenigingen en zorginstellingen. We zijn nu op een punt dat we concreet aan de slag kunnen."
"In veel gemeenten is aangepast sporten een achtergesteld kindje. Het wordt er een beetje bij gedaan. Heel lastig voor mensen met een beperking. Maar voor verenigingen is het ook niet eenvoudig. De expertise is er niet altijd. Je moet ook maar de vrijwilligers voor die taken hebben."
"Wij vermoeden dat er meer vraag is naar aangepast sporten dan dat wij weten. Ons doel is meer mensen aan het bewegen te krijgen. Op wat voor manier dan ook, bij een sportvereniging of bij een instelling. Als buurtsportcoach kijk ik welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeente of dat er misschien kansen zijn in omliggende gemeenten. Groot voordeel van deze samenwerking."
Op 26 september is er een sportdag om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, letterlijk in beweging te krijgen. Ook worden ouderen uitgenodigd die vanwege hun leeftijd niet meer makkelijk kunnen aansluiten bij een sportvereniging. De dag is bedoeld als kennismaking met diverse sporten en vindt plaats bij voetbalvereniging Witkampers, Holterweg 47 in Laren van 10:00 tot 13:00 uur. Opgave via onderstaand e-mailadres. "In januari komt er een avond voor verenigingen met een aangepast sportaanbod. Hockey- en voetbalclubs hebben vaak al een G-team, maar ook bij zorginstellingen bestaat de behoefte aan sport. Momenteel hebben we contact met een instelling die voor hun bewoners 'beweging aan tafel' willen bieden omdat intensiever bewegen niet mogelijk is voor deze groep."
Marjolijn is voor vragen en ideeën voor iedereen bereikbaar. De komende periode wordt zij vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door Tom Kleissen.
Contact per mail naar: lochem@unieksporten.nl.

Meer berichten