Cursus bijenhouden voor beginners

Lochem - De bijenhoudersverenigingen in Lochem, Berkelland en Ruurlo houden vanaf november een cursus bijenhouden voor beginners. De cursus wordt gegeven door Ben Som de Cerff, docent bijenteelt, aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging NBV.

De cursus begint met drie theorielessen. De voorbereidingen van een les worden per mail toegezonden. Het begeleidende studieboek dient de cursist zelf aan te schaffen. Vanaf april 2020 worden er in totaal acht praktijklessen gegeven. In september 2020 krijgt men na de opgedane praktijkkennis nog twee theorielessen. In oktober 2020 kan men een schriftelijk examen afleggen. Legt men deze met een voldoende af, dan ontvangt men daarvan een certificaat. De kosten zijn nog niet exact bekend maar zijn ongeveer €175,00.

Wie na afloop van de cursus ook echt wil gaan imkeren, krijgt het eerste volk van de vereniging, waarvan men lid wordt. Na de cursus staat een mentor van de vereniging tot de beschikking zodat men al doende een ervaren imker wordt. Informatie over de locatie, mentoren hoort men te zijner tijd.

Er wordt gewerkt met minimaal vijf volken en maximaal vijftien cursisten.

Meer informatie: nbvlochem@gmail.com.

Meer berichten