Trots laat Saara Lenselink een kopie van haar werk zien dat nu te bewonderen is in het Rijksmuseum. (Foto: Arjen Dieperink)
Trots laat Saara Lenselink een kopie van haar werk zien dat nu te bewonderen is in het Rijksmuseum. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

Saara in voetsporen van Rembrandt

In het kader van Lang Leve Rembrandt, heeft het Rijksmuseum in Amsterdam iedere kunstenaar, kind, controller of meubelmaker opgeroepen een zelfgemaakt kunstwerk, geïnspireerd op Rembrandt op te sturen. Velen gaven er gehoor aan. De jongste deelnemer is vier en de oudste is in de negentig.

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Iets onwennig komt Saara aan de hand van de Jokelien Homans, directeur van de Meester G. Propschool, het directiekantoor binnenlopen. Het zal waarschijnlijk haar eerste interview zijn. In het bijzijn van Jokelien vertelt Saara dat haar voornaam gespeld wordt met twee a's tussen de 'S' en de 'r', dit voor alle duidelijkheid.

Saara Lenselink is zeven jaar oud en zit in groep 3 bij juf Alma. Zij is één van de achtduizend mensen uit vijfennegentig landen, die gehoor gaven aan de oproep om een zelfgemaakt kunstwerk, geïnspireerd op Rembrandt in te sturen. Uiteindelijk zijn 575 inzendingen uitgekozen om te worden getoond in het Rijksmuseum onder de titel: Lang Leve Rembrandt. Op de verjaardag van Rembrandt, 15 juli, openen de kunstenaars de tentoonstelling die tot en met 15 september te zien blijft in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. Jokelien Homans: "Saara is maandag vrij van school, zij is dan bij de opening van de tentoonstelling." (gesprek vond op vrijdag 12 juli plaats).

Vleermuisje

Ondertussen is Saara op het puntje van de stoel gaan zitten. Zij houdt een A4-tje vast, met de blanco kant naar buiten toe. Op de vraag waarom zij mee heeft gedaan, antwoordt zij spontaan: "Omdat ik van schilderen houd". Daarna laat ze haar schilderwerk zien. Het betreft een foto van haar werk. "Het is een vleermuisje," vertelt ze. Het vleermuisje is duidelijk geschilderd en herkenbaar.

Op de vraag waarom zij grijs en wit heeft gekozen om het te schilderen laat zij, wederom spontaan, weten: "Omdat Rembrandt ook van die kleuren hield."

Saara heeft één van de 260 kinderkunstwerken gemaakt die worden tentoongesteld. Of zij het kunstwerk na de tentoonstelling terugkrijgt, kijkt Saara strak voor haar uit. "Ja , maar eerst ga ik met mama maandag naar de tentoonstelling toe."

Prachtig schilderij

Jokelien Homans kijkt na de kunstenares in spe, "Wij zijn op school bijzonder trots dat Saara's werk is uitgekozen. Het is een prachtig schilderij die zij heeft gemaakt." Saara hoort de woorden en knikt, zij is ook blij dat zij uit is gekozen en voegt het tot één woord samen, "leuk".

De juryvoorzitter, Pieter Roelofs laat in een persverklaring weten: "De kunstenaars brengen een ode aan Rembrandt, een eerbetoon aan de kunst en aan het maken van kunst".

Nadat de foto voor de Berkelbode is gemaakt pakt ze de hand van Jokelien Homans. Vrolijk loopt ze het kantoor uit, met in haar hand een kopie van haar werk, richting groep 3 naar juf Alma.

Meer berichten