Trots op de mooie werkplekken in de Veldmaat op de Molengronden
Trots op de mooie werkplekken in de Veldmaat op de Molengronden (Foto: )
De Vrijwilliger Centraal

Verknocht aan de gemeente Lochem

De in 1944 geboren Nettelhorster Wim Neerlaar werkt al sinds het begin van deze eeuw bij Het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Dit Genootschap ontstond uit een fusie van drie historische clubs, n.l. de Historische Vereniging Lochem-Laren-Barchem, de Stichting Streekmuseum en de Stichting Streekgeschiedenis Lochem. Het Genootschap is te vinden in het gebouw de Veldmaat aan de Runmolenlaan 23 op de Molengronden. Wim is hier verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer.

Door Ina Stoel

In zijn werkzame leven als monteur en vakbondsman, ondernemingsraad lid en groepsleider Beheer van de PGEM (het latere NUON) heeft Wim veel ervaring opgedaan met het begeleiden van processen. Ook heeft hij toen geleerd organisatiemodellen te implementeren. "Toen mijn functie verviel werd ik omgeschoold tot Arbo milieucoördinator. Techniek en samenwerken met anderen is echt mijn ding". Dezelfde combinatie zit ook in het vrijwilligerswerk van Wim in verzorgingstehuis De Hoge Weide. Tot op de dag van vandaag is hij één van de vrijwilligers in het internetcafé, waar ouderen de basisbeginselen van het computeren kunnen leren. Wim: "Destijds wilde iedereen bij het Genootschap betere huisvesting. Ik ben toen gevraagd de verbouwing en inrichting van ons huidige gebouw te begeleiden. Echt een kolfje naar mijn hand. We hebben in een groepje van drie mensen intensief samengewerkt en de taken verdeeld. Sinds 2005 zitten we in dit prachtige pand. We zijn er best trots op. Er is een grote bibliotheek met foto's, films en kaarten. Veel van deze documentatie en objecten kunnen worden geraadpleegd en bezichtigd door geïnteresseerden. En veel gaat tegenwoordig digitaal. Ik ben betrokken geweest bij het digitaliseren van de grote verzameling beeldmateriaal. 12.000 afbeeldingen van Lochem, zowel originelen als kopieën". Wim verzorgt bij lezingen en voorstellingen het beeld en geluid. "Dat kan voor een zeer breed publiek zijn. Bijvoorbeeld voor verenigingen oude beelden van Lochem presenteren". Wat Wim drijft is zijn betrokkenheid bij de gemeente Lochem. "Ik heb een fotografisch geheugen. Bij oude foto's kan ik vaak terughalen, waar het was. En er een verhaal bij vertellen. Ik vind het erg leuk die kennis over te brengen". Het bestuur van het Genootschap is bezig met een verjonging slag. "Dat is zeer welkom. Vaak is het moeilijk om vrijwilligers te vinden die iets met het verleden van de gemeente Lochem hebben. Maar uit het één kan het ander voortkomen. Vrijwilligerswerk, een aanrader". www.hglochem.nl

Meer berichten