Openstelling Kapperallee en afsluiting Eefdese brug later dan gepland

Eefde - Lock to Twente (L2T) richt in opdracht van de gemeente Lochem de Kapperallee opnieuw in. Oorspronkelijk stond als datum van oplevering 6 september gepland. Door onvoorziene omstandigheden gaat dit langer duren. Hierdoor schuift de afsluiting van de Eefdese brug (Deventerweg-Rustoordlaan) ook op naar 23 september in plaats van 9 september.

Het verleggen van kabels en leidingen door Liander is door omstandigheden later gebeurd dan gepland. Hierdoor kon L2T pas een week later starten met de bouw van de brug over de nieuwe sluis. Ook bleek dat het brugdek van de bestaande sluis meer herstelmaatregelen nodig heeft dan verwacht. Dit heeft gevolgen voor de planning en beschikbaarheid van het materieel.

Kapperallee

Betrokken partijen vinden de uitloop heel vervelend en willen de uitloop zo kort mogelijk houden. Deze is hierdoor beperkt tot 2 weken. 22 september kan al het verkeer naar verwachting weer over de Kapperallee rijden.

Eefdese brug

Door het langer afsluiten van de Kapperallee, stelt Rijkswaterstaat de afsluiting van de Eefdese brug voor gemotoriseerd verkeer uit. Dit, om te voorkomen dat beide routes tegelijk zijn afgesloten. Er wordt al wel aan de Eefdese brug gewerkt, maar de afsluiting start nu pas op 23 september en duurt tot 2 december 2019.

Informatie

Meer informatie kan men vinden op de websites van de gemeente Lochem en Rijkswaterstaat, en op de app van de aannemer L2T.

Meer berichten