Gemeente/ politiek

VVD en ROM3D maken duurzaamheid zichtbaar voor inwoners

Lochem - Donderdag 29 augustus houden de lokale VVD-fractie en het innovatieve bedrijf ROM3D samen een informatieve avond waarbij de aanwezigen kennismaken met de nieuwste mogelijkheden om duurzaam met de leefomgeving om te gaan.

De media en de politiek gebruiken vaak woorden als energietransitie, regionale energiestrategie en landschappelijke inrichting. Inwoners krijgen te maken met veranderingen in hun omgeving. Komen er windmolens, zonneparken, thermische opslag in de bodem? Het Harfsense bedrijf ROM3D laat zien hoe zij omgaat met deze vragen. Hoe maken we warmte en elektriciteit duurzaam? Hoe behouden we de landschappelijke kwaliteit en welke mogelijkheden zijn er om warmte te bufferen in water en bodem.

Bij het inrichten van de leefomgeving krijgt men te maken met nieuwe toepassingen in het kader van klimaat en duurzaamheid. De VVD vindt het belangrijk dat men bij het nemen van besluiten over de leefomgeving beschikken over de meest actuele kennis en dat men zoveel mogelijk rekening houdt met de belangen van inwoners.

Wie aanwezig wil zijn bij deze bijeenkomst, stuurt een mail naar info@vvdlochem.nl, dan krijgt men per omgaande een uitnodiging.

Meer berichten