Foto: Arjen Dieperink

1,2, hup!

Lochem - Tijdens de eerste schooldag van het nieuwe schoolseizoen was het op de meester G. Propschool een drukte van belang.

Jokelien Homans, directeur: "We hebben een mooie traditie aan het begin van elk schooljaar. Onder luid applaus sprongen de oudste kleuters maandagochtend over een touw, dat door de leerkrachten van de onderbouw werd vastgehouden, het kleuterplein af. Daarna gingen zij, met een mooie bloem voor de leerkracht, naar groep 3. "

Foto: Arjen Dieperink

Meer berichten