Vrijwilligersvacature

Taal!!

Het Taalhuis Lochem-Zutphen is op zoek naar vrijwilligers, die anderen willen helpen bij het verkleinen van hun taalachterstand. Laaggeletterdheid betekent dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven, of met rekenen. Vaak betekent dit ook dat iemand minder digitaal vaardig is.

Als taalondersteuner begeleid je de laaggeletterde in het beter lezen en schrijven. Men vindt het belangrijk dat jezelf plezier hebt in taal. En dat je het leuk vindt om een ander mee te nemen in dat plezier en dat je blij bent met kleine stapjes voorwaarts! Je biedt minimaal eenmaal per week taalondersteuning. Je kiest zelf of je één op één of aan een kleine groep (drie tot zes taalvragers) ondersteuning geeft. Je staat ervoor open dat de taalvrager centraal staat, anders dan de lesstof. Men biedt de basistraining 'Taal voor het Leven', alle ins & outs van taalondersteuning, gedurende vijf dagdelen verspreid over zes weken. Op verzoek begeleiding en actuele informatie, workshops. Kijk op: vrijwilligerscentralelochem.nl

Meer berichten