Voor de (d)raad ermee!

Krokodillentranen?

Jarenlang is de economie boven natuur en gezondheid geplaatst. Nu huilt men krokodillentranen, want veel projecten liggen stil door te veel stikstofuitstoot. Oplossing van GroenLinks: als we de maximumsnelheid verlagen, kringlooplandbouw stimuleren en kerosine voor vliegtuigen gewoon belasten, werken we ook naar de stikstofdoelstellingen toe en kunnen noodzakelijke projecten, voor bijvoorbeeld veiligere wegen, gewoon doorgang vinden.


In de raadsvergadering op 9 september werden onder meer de bepalingen voor zorginitiatieven besproken. Sommige mensen die verblijfszorg of begeleiding nodig hebben, gedijen beter als dat in hun eigen, landelijke omgeving kan plaatsvinden. De gemeente stelt binnenkort de kaders vast waar dergelijke woonzorginitiatieven in het buitengebied aan moeten voldoen. GroenLinks is blij met dit afwegingskader. Voor deze categorie zorgvragers kunnen mooie projecten in het buitengebied gerealiseerd worden. GroenLinks vindt hierbij vooral kleinschaligheid belangrijk.


Tijdens de afgelopen raadsvergadering is burgemeester Sebastiaan van 't Erve officieel door de gemeenteraad voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn. Wat ons betreft goed nieuws dat onze GroenLinks-burgemeester zich nog eens zes jaar wil inzetten voor onze mooie groene gemeente.

Meer berichten