Voor de (d)raad ermee!

't Baken

't Baken krijgt extra capaciteit. Het lukt niet alle aanvragen voor zorg, werk en inkomen goed en snel te behandelen. Dat horen wij helaas ook uit de praktijk.

Mensen voelen zich niet begrepen en de behandeltijden zijn (te) lang. Je zult maar acuut hulp nodig hebben. Hulp vragen is al moeilijk en dan word je ook nog 'in de wacht' gezet. Dat kan natuurlijk niet. Wij blijven volgen of deze uitbreiding tot betere en snellere hulp leidt. En dan graag een vast aanspreekpunt en iemand die naast de inwoner gaat staan.

Dorpsfeesten

We kijken terug op mooie dorpsfeesten. Veel vrijwilligers zijn hier maanden druk mee.

Jammer dat we nog steeds klachten krijgen over het aanvragen van vergunningen. Dat kan beter.

Snoeien

Tijdens het vragenhalfuur antwoordde de wethouder op onze vragen over het snoeibeleid. Houdt de gemeente zich wel aan de wettelijke vrije doorgang van 4,5 m onder bomen op rijwegen? We hebben zelf ervaren dat op veel plekken takken te laag hangen. De wethouder zegde toe dat echt gevaarlijke situaties gemeld kunnen worden bij Circulus Berkel.


Wij horen graag van u!
fractie@cdalochem.nl

Meer berichten