Voor de (d)raad ermee!

Zomerreces voorbij

Vol aan de bak. Dat is de praktijk na een ontspannen zomerreces. De eerste politieke avond is gepasseerd en het ziet ernaar uit dat we een roerige tijd tegemoet gaan.

Want niet alles verloopt naar wens en tevredenheid:

• PlusOV kende weer wat opstartproblemen.


• Het Baken heeft extra capaciteit nodig.


• Een bestemmingsplanwijziging aan de Klein Dochterense Schooldijk lijkt het te gaan halen terwijl omwonenden de huidige situatie al moe zijn en met vrees naar de komende ontwikkelingen kijken.


• Het Kankerclusteronderzoek is niet naar tevredenheid van D66 uitgevoerd. Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord.


• Er zal in de toekomst in het buitengebied meer mogelijk zijn als het gaat om woonzorginitiatieven.

We kijken tevreden terug op het functioneren van de Burgemeester de afgelopen zes jaar en zijn dan ook blij met het advies van de raad aan de minister om de termijn van aanstelling te verlengen met zes jaar. We feliciteren de burgemeester met deze herbenoeming onder voorbehoud. De koning zal uiteindelijk de finale klap erop moeten geven.

Meer berichten