bloedmaan
bloedmaan (Foto: Freddy Nauta)

Publiekssterrenwacht houdt cursus Wegwijs aan de Sterrenhemel

Lochem - Sterrenwacht Phoenix biedt de mogelijkheid om tijdens het winterseizoen deel te nemen aan de cursus 'Wegwijs aan de sterrenhemel', die op vrijdag 8 november begint.

In deze cursus, bedoeld voor volwassenen, wordt men letterlijk en figuurlijk wegwijs aan de sterrenhemel gemaakt. Er is geen voorkennis nodig, alleen nieuwsgierigheid! Iedereen kan de aangeboden stof zonder meer volgen. De cursusavonden worden op acht vrijdagavonden gehouden. Naast theorie is er ook aandacht voor de praktische kant, met name het waarnemen door de telescopen en het herkennen van de sterrenbeelden.

Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan de cursus. Wacht dus niet te lang met aanmelden. De ervaring leert dat het hele jaar door geïnteresseerden zich aanmelden.

Gedurende het cursusseizoen heeft men vrij entree tijdens de publieksavonden en bij lezingen.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over de cursus? E-mail dan naar: cursus@sterrenwachtphoenix.nl

Definitief aanmelden voor deelname, stuur dan eerst een e-mail naar cursus@sterrenwachtphoenix.nl met vermelding van uw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats èn telefoonnummer.

Maak vervolgens het cursusgeld van € 90,- over naar IBAN-rekeningnummer NL36RABO0359812953 t.n.v. SAAL te Lochem onder vermelding van 'Wegwijs Winter 2019 + achternaam'. Het cursusgeld dient uiterlijk 18-10-2019 betaald te zijn. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst van betaling geregistreerd. Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst van betaling en deelname via e-mail.

Meer berichten