Als mentor ben je als het ware de extra oren, ogen en hersens van de minder weerbare cliënt .
Als mentor ben je als het ware de extra oren, ogen en hersens van de minder weerbare cliënt . (Foto: )
De Vrijwilliger Centraal

Mentorschap: 'Altijd in belang van cliënt'

Tijmon Huernink en Huib Holsteijn zijn beiden officieel mentor van mensen met een (verstandelijke) beperking én een justitiële achtergrond. 'Officieel' betekent in dit geval: door de kantonrechter bekrachtigd de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt zijn. Tijmon: "Ik ben als het ware de extra ogen, mond en hersens van mijn minder weerbare cliënt". Huib: "Bijvoorbeeld kijken of die verhuizing van Eefde naar Zutphen wel écht in het belang van mijn cliënt is en niet vooral door het financiële belang van een instelling is ingegeven."

Door Ina Stoel

Na een intakegesprek, waarin de Coördinator van 'MentorschapOverijssel/Gelderland' in kaart brengt, waar de affiniteit en kracht van de beoogde vrijwilliger ligt, volgt er een match met een cliënt. Tijmon: "Het is echt heel belangrijk dat er een klik is. Ik sta bijvoorbeeld heel dicht bij mijn cliënt. Ik ben een goede coach, dus is het voor mij belangrijk dat er zicht is op verbetering van de situatie van mijn cliënt. En dat ik contact voel. Eerst zat mijn cliënt op de gesloten afdeling. Inmiddels zit hij in een heel andere fase en dat voelt goed". Alle mentoren volgen een basiscursus met veel informatie over wat het mentorschap inhoudt, zowel de wettelijke als de ethische kant. Huib: "Ik ga een zakelijke vriendschap aan met mijn cliënten. Dat is anders dan bewindvoerder of persoonlijk begeleider zijn. Ik ga niet mee naar de kroeg en heb niets te maken met de financiën van mijn cliënten. De menselijke kant is uiteraard heel belangrijk en het in gang zetten van díe zaken, die voor de cliënt van belang zijn. Niet alles zelf gaan regelen, want dat is hier een valkuil". Tijmon: "Ik vind het een erg mooie taak. En ik heb veel contact met de begeleiders van de cliënt. Ik ben hulpverlener, opvoeder en soms ouder. Natuurlijk is dit afhankelijk van wat de betreffende cliënt nodig heeft, maar in de basis bewaak ik als mentor het fysiek en mentaal welbevinden van de client". Huib: "Momenteel heb ik drie cliënten, tevens het maximaal aantal, dat ik mag hebben. Je krijgt als mentor met allerlei dilemma's te maken; wat is de vrijheid en autonomie van de cliënt en waar zeg ik wat van of wat probeer ik via de zorg of de familie te begrenzen. Eén cliënt bijvoorbeeld rookt bijzonder veel en heeft zeer slechte eetgewoonten,..doe ik daar als mentor wat mee en zo ja wat?". Mentoren bieden elkaar ondersteuning. Ze volgen minimaal twee trainingen per jaar. Huib: het is bijzonder om te doen, je stapt een andere wereld in. Het feit dat ik stabiel en sterk ben en de energie heb is voor mij een belangrijke motivatie om deze mensen te helpen".

www.mentorschapog.nl

Meer berichten