Vrijwilligersvacature

Mentor

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Men werkt met vrijwillige mentoren en besteden bij werving veel aandacht aan betrokkenheid en motivatie.

Mentoren krijgen scholing en ondersteuning bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak. Een mentor is een vertrouwenspersoon en wettelijk vertegenwoordiger van een volwassene die niet goed de regie over zijn/ haar eigen leven kan voeren. De mentor gaat regelmatig op bezoek, thuis of in een zorginstelling en overlegt met bv. arts en zorgverleners. Als mentor is het belangrijk dat je je goed kan inleven, dat je besluitvaardig bent en onderhandelingsvermogen hebt. Wil je iets wezenlijks betekenen voor je medemens en heb je minimaal MBO4- niveau? Dan wil men graag kennismaken met jou! Kijk op www.vrijwilligerscentralelochem.nl

Meer berichten