Anton (links) en Lizanne (uiterst rechts) van de Sanden worden begeleid en onthaald. (Foto: Arjen Dieperink)
Anton (links) en Lizanne (uiterst rechts) van de Sanden worden begeleid en onthaald. (Foto: Arjen Dieperink) (Foto: )

Na 40 jaar afscheid Staring College

Vorige week woensdag nam Anton van de Sanden (65) afscheid van het Staring College. Ruim 480 leerlingen overbrugden de route van het huis van Van de Sanden tot aan het Staring College. In totaal stonden er achttien bogen waaronder het echtpaar Van de Sanden onderdoor moesten lopen.

Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Eén dag voor het afscheid nemen. De deurwoning gaat met een zwaai open zodra er is aangebeld. In de gang staat de 65-jarige Anton van de Sanden, In de keuken staat zijn vrouw Lizanne. Kort daarna staat de koffie op tafel te dampen. Direct na de eerste vraag waar Anton geboren is, belicht hij zijn levensverhaal. Hij werd geboren in Leiden, studeerde in Utrecht. Eén jaar heeft hij gewerkt in Tilburg. in 1979 solliciteerde hij bij de MAVO aan het Lutterveldsplein. "Ik kwam er ter vervanging voor een docent Engels die wegen ziekte langdurig afwezig was. Het was toen een periode, net als nu het geval is, dat mensen niet snel in vaste dienst werden genomen. Elk jaar kreeg ik ontslag aangezegd en in het begin van het schooljaar werd ik weer aangenomen. Wij woonden eerst op de camping De Heksenlaak in Zwiep. Later huurden wij een woning en toen ik een vaste aanstelling had hebben wij een huis gekocht."

Anton van de Sanden houdt van organiseren. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij zich ingezet voor goede doelen, schoolfeesten en andere activiteiten. "Alles in belang van de leerling," was zijn strijdkreet. Op de vraag of de leerlingen in de loop van de veertig jaren zijn veranderd, komt een glimlach om zijn mond. "De leerlingen zijn niet veranderd. Het blijven dezelfde kinderen als voorheen. De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs en de pubertijd spelen altijd nog een rol. Hierin ligt onze taak om ze te begeleiden. Nee, de leerlingen zijn niet veranderd wel de school. Wij mogen ons gezegend zien met de type leerlingen die op onze school aanwezig zijn. Kinderen hebben bij ons nog steeds respect voor de docent. Wij hebben de ruimte om voor ze te zorgen". Nadat het notitieblokje was opgeborgen ontviel Anton nog enkele woorden,"Ik ga meer trainen om de bergwandelingen met mijn zwager te kunnen gaan doen. Ben iets in conditie teruggelopen. De tijd heb ik nu om eraan te werken". Vorige week woensdagmiddag was het zo ver. De leerlingen van het eerste en tweede jaar stelden zich onder toezicht van de docenten, onder andere Frank Koster (docent economie) en Bram Paalman (docent beeldende vorming en techniek), zich in een lage rij, aan beide kanten van de straat, zich op.

Bram Paalman: "Wij wisten helemaal niet wanneer Anton de laatste werkdag had. Plotseling pakte hij zijn boeltje in en vertrok. Het was een prettige man om mee samen te werken". Daar komen Anton en Lizanne van de Sanden aanlopen. Onder de vele erebogen met ballonnen versierd, liep het echtpaar gevolgd door familieleden richting het Staring College. Op school bedankte de afdelingsleider leerjaar de leerlingen en andere gasten voor het geweldig ontvangst.

Meer berichten